Sokah's Zomertrofee krijgt vervolg

Ondanks de maatregelen ter bestrijding van Covid 19 wordt Sokah's Zomertrofee niét geannuleerd. Wél wijzigt het format, zodat zoveel mogelijk spelers de kans krijgen deel te nemen én rekening kan worden gehouden met wat de Antwerpse overheden beslisten: niet meer dan tien spelers en sluiting van de deuren om 23 uur.
Wat betekent één en ander?
1) De resultaten van de twee gespeelde manches blijven gelden voor de eindrangschikking.
2) Er volgen telkens op dinsdag en tweemaal op vrijdag twee manches (uitzondering is dinsdag 4 augustus), elke keer met maximaal tien spelers, verdeeld over twee poules, en afgesloten met finales.
3) Die manches worden afgewerkt op:
- dinsdag 4 augustus om 20 uur
- dinsdag 11 augustus om 17 én om 20 uur
- vrijdag 14 augustus om 17 én om 20 uur
- dinsdag 18 augustus om 17 én om 20 uur
- dinsdag 25 augustus om 17 én om 20 uur
- vrijdag 28 augustus om 17 én om 20 uur
Jongeren en wie niet werkt, worden opgeroepen deel te nemen aan de manches om 17 uur.
4) Op basis van de resultaten van alle gespeelde manches wordt een rangschikking opgemaakt en de beste twintig spelers daarvan komen op vrijdag 4 september om 19.30 uur tegen elkaar uit in de finale van Sokah's Zomertrofee. Van elke speler worden de beste vijf resultaten van alle manches in aanmerking genomen voor de opmaak van de eindrangschikking, basis voor de kwalificatie van de  beste twintig spelers voor de finale van vrijdag 4 september.
5) De deelnameprijs blijft 5 euro, op de winnaar wacht 100 euro, op de nummer twee 50 euro.
6) Belangrijk nog: vooraf inschrijven moet, gezien het beperkte deelnemersveld, en dat kan telkens tot 12 uur de dag van de manches. Inschrijven kan voor elke manche via info@sokah.be. Wie inschrijft en niet deelneemt, verliest zijn/haar punten én zijn/haar recht op deelnemen aan het vervolg van Sokah's Zomertrofee.
7) Sokah laat iedereen weten of een inschrijving kan worden aanvaard, opnieuw gezien het beperkte deelnemersveld. De organisatie zal er ook voor zorgen dat iedereen voldoende kansen heeft om deel te nemen.
Nog dit: alle maatregelen, ter bestrijding van Covid 19, zullen worden opgevolgd én er zal worden op toegezien dat ook de deelnemers de richtlijnen naleven. Dat betekent onder meer dat deelnemers aan de manches van 17 uur de sportzaal moeten hebben verlaten om 19.30 uur ten laatste (ze kunnen nadien wél iets nuttigen in het cafetaria) en de deelnemers aan de manches van 20 uur niet voor 19.30 uur de sportzaal mogen betreden (ze zijn voordien wél welkom in het cafetaria).
Ook mag, zoals in juni, geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers.
Hopend op ieders begrip, proberen we zo toch tegemoet te komen aan de wensen van veel spelers om Sokah's Zomertrofee verder te zetten.

 

 

X

Right Click

No right click