Inhoud:

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt.
2. Waarom TTC Sokah uw gegevens nodig heeft.
3. Hoelang TTC Sokah uw gegevens bewaart.
4. Het delen met anderen.
5. Websitebezoek.
6. Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen:
7. Beveiliging

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt:

TTC Sokah kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TTC Sokah , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TTC Sokah verstrekt. TTC Sokah kan mits uw toestemming de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw lidnummer
- Uw rijkregister-nummer (benodigd voor de sportverzekering)
- Uw foto/foto's (in het kader van de clubactiviteiten).

Inloggen en registreren betekent automatisch dat u uw uitdrukkelijke toestemming geeft.

2. Waarom TTC Sokah uw gegevens nodig heeft:

TTC Sokah verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan TTC Sokah uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit Tafeltennis gerelateerde dienstverleningen (publicaties online).

3. Hoelang TTC Sokah uw gegevens bewaart:

TTC Sokah bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4. Het delen met anderen:

TTC Sokah verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Websitebezoek:

Op de website van TTC Sokah (op de host-account) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TTC Sokah gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6 Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar TTC Sokah. TTC Sokah zal zo snel mogelijk, maar binnen de vier weken vanaf aanvragen, op uw verzoek reageren.

7. Beveiliging:

TTC Sokah neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TTC Sokah maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TTC Sokah verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TTC Sokah via het online contactformulier.

 

Onze sponsors

Logo Heilig Huisken 187x121

Logo primestar 170x120

Logo Vondelmolen 170x30

Logo Pelican Rouge 170X170

Logo FC Productions 293x207

Logo Sterkens 293x207

Logo ASAB 170x120

Logo VanReethvastgoed Dvv Combo 170x120

Logo Finjan 170x120

Logo ExtraTime 293x209

Logo Lumineux 293x209

Logo Ok 293x209

Logo Ressimmo 293x209

Online

We hebben 152 gasten en geen leden online

Onze sponsors

Logo Kast ID 170X170

Logo Dandoy 170x140

Logo Acurity 170x140

Logo TASK 170x120

Logo Hoboken 170x50

Logo Ixina 170x130

Logo Champagneworld 293x207

Logo Geta 191x119

Logo Albo 188x115

Logo Stella 170x120

Logo Beenhouwerij Van Der Keere 170x170

Logo PPC 170x170