TTC Sokah Online

2018-2019

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

TTC Sokah Privacy

Privacy en cookiebeleid op onze website:

Dit is de privacy/cookie policy van tafeltennisclub Sokah. TTC Sokah is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website (de "website"). TTC Sokah respecteert uw privacy en houdt zich aan de GDPR regels die de Europese wet "bescherming persoonsgegevens" stelt.

Persoonsgegevens:

TTC Sokah verwerkt de persoonsgegevens die ze via de website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op invulformulieren en contactformulieren op de website. U kunt via de website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan TTC Sokah verstrekken.

Bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens via de website aan TTC Sokah verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijk vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy- en cookiepolicy.

Doeleinden en verstrekking aan derden:

Uw persoonsgegevens worden door TTC Sokah gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden en om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten van TTC Sokah. Voorzover wettelijk vereist vraagt TTC Sokah uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt. TTC Sokah zal uw persoonsgegevens niet aan aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Cookies:

Deze website maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Hierdoor is een website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Dit om de website beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken. TTC Sokah gebruikt geen cookies.

Beveiliging:

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Bewaartermijn:

TTC Sokah bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan twee jaar.

Inzage, correctie en verwijdering:

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die TTC Sokah over u verzamelt. Ook kunt u TTC Sokah verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een e-mail sturen via ons contactformulier.

Juistheid van gegevens (GDPR wetgeving) gecontroleerd op 20180419

U bevindt zich hier: Home Privacy