TTC Sokah Online

2018-2019

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

TTC Sokah Reglementen

Opgelet in de competitie van de VTTL/KBBTB/KAVVV:

Spreek steeds tijdig en goed af met je ploegmaats. (Let op het aanvangsuur van de wedstrijd!)
Wees op tijd. Om tien minuten voor de wedstrijdstart moet je volgens het competitiereglement speelklaar aan de tafel staan. Zo niet, loop je kans op een forfait nederlaag en een boete !

Draag altijd je clubuitrusting. Ook dat is door het competitiereglement verplicht. Zondaars riskeren boetes!

Zorg er altijd voor dat het wedstrijdblad volledig en vooral juist ingevuld is. Adres lokaal, aanvangsuur,
wedstrijd, einde wedstrijd, klassement en index van de spelers (zie infobord in het lokaal), wedstrijdnummer enz ...

Onzorgvuldig en en/of onjuist ingevulde wedstrijdformulieren kosten de club boetes!

Vier wedstijdformulieren (VTTL) moeten worden ingevuld. Het derde exemplaar is voor de bezoekende ploeg, de drie andere exemplaren deponeer je in de brievenbus van het lokaal (aan de bar). Voor de Kavvv competitie zijn dit 3 formulieren. Het eerste exemplaar is voor de bezoekende ploeg, de twee andere exemplaren deponeer je in de brievenbus van het lokaal (aan de bar).

Belangrijk:

De ploegkapitein doet in thuiswedstrijden dienst als hoofdscheidsrechter. Vul geen wedstrijduitslagen in, als je eigen ploeg of de tegenstander door omstandigheden slechts 3 spelers telt. Zet alleen de letters FF .. (forfait).

Zorg er altijd voor dat je je identiteitskaart en je VTTL/AVVVV-lidkaart op zak hebt. De uitslagkaarten worden ingevuld met behulp van (uiteraard) een computer. Uitslagen van competitiewedstrijden worden automatisch verwerkt, uitslagen van tornooien maak je schriftelijk per e-mail of bij voorkeur telefonisch over.

Ongevallen:

Verwittig bij een sportongeval onmiddelijk onze secretaris (VTTL: Marc Gijs) of (AVVV: Roby Cusseneers).

Lijmen:

Wij herhalen dat dit niet toegestaan is in het cafetaria en de kleedkamers. Dit is enkel toegestaan op de daarvoor bestemde tafeltjes in de sportzaal zelf. Wij zullen geen misbruik tolereren.

Gegevenswijzigingen:

Geef alle adreswijzigingen zo snel mogenlijk door aan Tom Daelemans.

Verantwoordelijkheden:

Roby Cusseneers is verantwoordelijk voor de interclub (AVVV).

Marc Gijs is verantwoordelijk voor de nationale afdelingen (VTTL).

Voor de jeugdwerking wordt momenteel een nieuwe ploeg samengesteld. Info volgt.

Vragen:

Voor vragen over de competitie kan je altijd terecht bij het clubbestuur.

Stuur ons een mail via ons contactformulier.

U bevindt zich hier: Home Reglementen